Život na plantáži

Při prodeji se často setkáváme s názory, že pěstování vánočních stromků sestává ze dvou činností, vysazení sazenic a následné sklizni za pár let.

Z toho pak často vyplývajícího podtextu: „rýžujete bezpracně“

Realita je ale zcela jiná a „každý“ stromek navštívíme za rok 13 – 15x, z čehož plyne, že jen na plantáži každý stromek za jeho života, než se uřeže, navštívíme 100-150 krát podle velikosti a stáří ve kterém se řeže.

V případě jeho těžby a prodeje jej držíme v ruce znovu 7x – 10x.   Je to neuvěřitelné, že?

Abychom přiblížili, jak jsme k těmto číslům přišli, uvádíme níže operace, které se během roku provádějí na plantáži a kolem ní.

Operace přímo na plantáži pak číslujeme, abyste to nemuseli počítat: 

Celosezonní práce:

 1. Březen/Duben nebo Září/Říjen – tvarování stromků mačetou, plotostřihem a nůžkami
 2. Duben –  sázení nových sazenic
 3. Duben/Květen – první kolo boje proti plevelům – postřik/mulčování/vyžínání
 4. Duben/Květen – první postřik proti plísním a škůdcům
 5. Květen – první hnojení
 6. Červen – při rašení provádíme první natírání retardantem přírůstu
 7. Červen – druhé natírání retardantem přírůstu
 8. Červen – osazení terminálů stromků ochranou proti vylamování terminálů ptáky
 9. Červen – zatrhávání přírůstu předposledního přeslenu
 10. Červenec – sběr ochranných tyčí proti vylamování terminálu
 11. Červen/Červenec – stříhání a tvarování a vyvazování
 12. Červen/Červenec/Srpen – druhé kolo boje proti plevelům – postřik/mulčování/vyžínání
 13. Červenec/Srpen – druhé hnojení
 14. Srpen/Září – druhý postřik proti plísním a škůdcům případná aplikace kapalných hnojiv a nutrientů
 15. Září /Říjen/Listopad – značení stromků pro těžbu a prodej 
 16. Září /Říjen/Listopad – sběr tvarovacích hřebínků a vyvazovacích tyček

Těžba se skládá z následujících prací:

 1. Vyznačení stromků
 2. Ustřihnutí stromku hydraulickým nůžkami
 3. Vytažení stromků z porostu k manipulační cestě
 4. Navěšení stromku na hák hydraulické baličky
 5. Odebrání stromku z baličky a jeho uložení na „mezisklad“ na plantáži
 6. Naložení stromku na odvozní soupravu
 7. Složení stromku na sklad pro expedici
 8. Naložení stromku při expedici na prodejní místa
Takto probíhá proces mulčování
Frézování
Osekávání